هیئت مدیره وامتیازآوران

امتیازآور
نام  نام خانوادگی
سمت
درصد سهام
تخصص
رزومه
1 شهرسازی
احسان اله
باقری
مدیر عامل
48
ارشد معماری و شهرسازی
2 مسکونی
مهدی
مفید
رئیس هیئت مدیره
6
سازه
2 شهرسازی
عبدالرضا
پاکدامن
عضوهیئت مدیره
6
ارشد معماری و شهرسازی
2 آموزشی
مسعود
خراسانی
نایب رئیس هیئت مدیره
6
عمران-عمران
1 آموزشی
الهام
خرمی
کارشناس و
امتیاز آور
4 ارشد معماری و شهرسازی
1 مسکونی
امیر حسین
فرمانی
کارشناس و
امتیاز آور
0
ارشد معماری و شهرسازی
-
محمود
رئیس زاده
بازرس اصلی
0
ساختمان
 
3 شهرسازی
سیده نجمیه
حسینی
کارشناس و
امتیاز آور
0
ارشد زمین شناسی
3 مسکونی
علیرضا
صفاریان
کارشناس و
امتیاز آور
0
ارشد برق قدرت
3 آموزشی
محمد
خرمی
کارشناس و
امتیاز آور
0
ارشد برق الکترونیک
-
-
علی رضا
پارسائی نیا
سهامدار
30
مهندسی شیمی
-
-
امین
شکرچی زاده
بازرس علی البدل
0
ساختمان
-
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو