ماموریت، آرمان و ارزشها

اهداف کلان شرکت مهندسین مشاور آبادشهر تدبیر (آشتک):
 
1- اعتماد سازی و ایجاد انگیزه در کارفرمایان جهت محول نمودن فعالیت های مهم و زیربنائی کشور
2- صداقت محوری
3- پاسخگو بودن
4- پرهیز از هزینه های زائد و اعمال مهندسی ارزش و بهینه سازی طرح ها
5- اعمال مباحث ملی خصوصاً مبحث 12 ایمنی ( HSE) و مبث 19 انرژی در ساختمان
...
 
 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو