تاریخچه

تاریخچه آشتک :
 
 
شرکت آباد شهر تدبیر ( آشتک ) در سال 85 هجری خورشیدی باعنایت خداوند متعال واتکاء به تجارب طولانی مؤسسین و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات کارشناسی و مشاوره ای ،توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های عمرانی وهمچنین انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی تأسیس گردید و تاکنون علاوه بر فعالیت در بخش خصوصی،طراحی و اجرای بسیاری از پروژه های ملی  را با موفقیت به اتمام رسانیده است تا علاوه بر ایجاد اشتغال، سهم بسزایی در توسعه عمران وآبادانی ایران اسلامی داشته باشد. 
همچنین شرکت مهندسین مشاور آبادشهرتدبیر ثبت شده به شماره 285927 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران دارنده پروانه اشتغال بکار حقوقی موقت دو ساله به شماره  70493-ح-10  با توجه به دستورالعمل شماره 90/430/107714 مورخ 22/12/90 جدید مطابق دستورالعمل تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد .
دپارتمان های تجارت و بازرگانی  و  حقوقی و داوری شرکت هم در سال های بعدی در دستور کار مدیران قرار گرفت و با اخذ کارت حقوقی بازرگانی فعال گردید .
 
در ادامه بخشی از این فعالیت ها  در حوزه خدمات  مهندسین مشاور آمده است .

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو