همکاران ادواری

نام
نام خانوادگی
عنوان شغل
سعيد
آرين پور
كارمند
فاطمه
صداقتي
مديرپروژه
سمير
باقري
كارمند
زيبنده
باقري
كارمند
نسرين
سلطاني
حسابدار
محمد امين
پارسايي نيا
كارمند
علي رضا
صفاريان
كارمند
حسين
بيدار
مهندس  معمار
حسين
پور تقي
كارمند
معصومه
شاهمرادي
كارمند
منور
شاهمرادي
كارمند
فرزانه
کمال پور شيخداد
منشي
محسن
گودرزي
كارگر ساختماني
علي
عزيزي
كارگر ساختماني
رضا
باقري
برقكار
عباداله
گرامي
طراح  وكنترل  كيفيت
علي
مهجوري مجد
مهندس  معمار
حامد
هاشميان
طراح  وكنترل  كيفيت
مهدي
نادري بلداجي
كارمند
مهدي
برازجاني راجعوني
تكنسين مكانيك
پيمان
عزتي
مهندس  معمار
سيد هادي
قريشي
حسابدار
مهدي
خرمي
مهندس پروژه
الهام
باقري قلعه نو
منشي
آمنه
حق بين قمي
كارمند
امير حسين
افسردير
كارشناس
محمود
رضازاده
مهندس  پروژه
مجيد
زين آبادي
كارشناس
بهنام
سليماني
كارشناس
سعيد
فيضي
كارشناس
بهزاد
پيران
مهندس  راه  وساختمان
ليلا
ملاصالحي
1بايگان
زهرا
آشوري
1كارشناس  فني
مهدي
جبلي
امورمالي   و اداري
حسين
نجفي
4تكنسين   فني
امير
جبلي
1برقكار
مجيد
جبلي
1كارشناس   دفترفني
زهرا
باقري
1بايگان
زينب
باقري
امورحقوقي
سيد مجتبي
مير موسوي
3كارمنداموراداري
مريم
دلفان آذري
1بايگاني  فني
محمد
نجاري
3كارشناس  دفترفني
مهدي
بيگي
(1كارمند)
مهدي
جارچي
(1كارمند)
انسيه
حسن پور
امورمالي
محمد صالح
زارعي
1تا1تكنسين  فني
پژمان
بيات
3كارمند اداري
عبداله
فرجي
(1كارمند)
مجتبي
صبوري
(1كارمند)
شاهو
بلوري
(1كارمند)
ندا
هاشمي نسب
(1كارمند)
بيان
خليقي
(1كارمند)
روح اله
مرادي
كارمنداداري
نيوشا
اکبري
( بازاريابي  وفروش  ) 1كارمند دفتري
محمد صادق
زماني
( طراحي  و مهندسي  ) 1كارمند دفتري
مريم
سخنور
1حسابدار
حسين
باقري
( برنامه  ريزي  فني  ) 1كارمند دفتري
بابک
ساساني
(1كارمند)
حسام
ذکريا پناه گشتي
( بازاريابي  وفروش  ) 1كارمند دفتري
آتنا
غياثي منفرد
(1كاردان   حسابداري   )
مهشيد
جامعي زاده
1بايگاني  فني
 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو