همکاران کلیدی

همکاران کلیدی شرکت: پس از اعضای 18 نفره مدیران و اعضای امتیاز آور شرکت ، اصلی ترین سرمایه های شرکت جهت انجام خدمات محوله فاز های مختلف طراحی، نظارت و اجراء خواهند بود از جمله ای افراد : 

1- ابنیه : بردبار-رسولی نژاد-اسدالهی-هاشمی...

3- تأسیسات : صمیمی، فرجاد،دبیری،توکلی،مرادی...

3- شهرسازی : محمدی،بارانی،دکتر پریزاد،اصلانی،رحیمی...

4- مترور : جولائی ، حسینزاده، ...

5- کنتر پروژه : عباسی،مهدویان...

 

نام
نام خانوادگی
عنوان شغل
احسان اله
باقري
مهندس  معمار
اميرحسين
فرماني
كارشناس
مسعود
خراساني
ناظر
محمد
مرداي
كارمند
مصطفي
بردبار
مهندس معمار
محمد
خرمي
مهندس پروژه
سيده نجيمه
حسيني
تكنسين
مریم
میناوی
کارشناسان کلیدی
محرم
يارياري
كارمند
امين
شکرچي زاده اصفهاني
كارمند
امين
ترحمي
مهندس  پروژه
حميد رضا
مهدويان
مهندس پروژه
غلامرضا
هاشمي فرد ابرغان
مهندس  پروژه
رضا
خليلي آذر
مهندس پروژه
مهدي
خرمي
مهندس پروژه
مهدي
مفيد
مهندس  پروژه
عبدالرضا
پاکدامن
1كارشناس   دفترفني
سيد محمد هادي
حائري
1كارشناس   دفترفني
شهرام
اصلاني
1كارشناس   دفترفني
علي
جولاي مفرد
كارشناس  اموراجرايي  ساختماني
انسيه
حسن پور
امورمالي
سعدي
پرواس
مديرپروژه
سيد رضا
اسدالهي
كارشناس
الهام
خرمي
مهندس  معمار
 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو