عضویت در مجامع

شرکت مهندسین مشاور آبادشهرتدبیر (آشتک ) در طی سالهای خدمت موفق به عضویت در مجامع :

- انجمن صنفی مهندسان معمار و مشاور

- جامعه مهندسان مشاور 

- سازمان نظام مهندسی 

- عضویت در همکاران فعالیت های خدمات اداره کار

- اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

- کارت همکاران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

- عضویت در مشاوران معاونت معماری و شهرسازی شهرداری

-انجمن معماران 

- انجمن شهرسازان

- بسیج مهندسان 

- بسیج اساتید

وهمچنین دریافت گواهی های ایزو 2008 : 9001 و ثبت اختراع گشته است .

در ادامه برخی از این گواهی ها پیوست شده است .

 

 

 

 

 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو