کنترل پروژه و برنامه زمان بندی

 کنترل پروژه و برنامه زمان بندی

شرکت مهندسین مشاور آباد شهر تدبیر ( آشتک ) در بسیاری از پروژه ها بعنوان کنترل کننده پروژه و همچنین برنامه ریز ظاهر شده است که شهرداری تهران بعنوان یکی از مراجع اصلی  از آن جمله است .پروژه های آبنوس، خلیج فارس، استاد معین ، گلدیس ، شوش، الکترود اطلس و شوش در غرب تهران شاخص و شامل  نظارت کیفی و کنترل پروژه  شرکت بوده اند .

 

پروژه های سازمان مشارکت های شهرداری تهــران

 

 

 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو