مدیریت طرح

شرکت مهندسین مشاور آباد شهر تدبیر ( آشتک) در بسیاری از پروژه های عمرانی در قالب مدیریت طرح ( عاملیت چهارم ) ظاهر شده است که مهمترین آنها عبارتند از :

 

مسکن مهر استان تهران

 

 

مدیریت وعاملیت چهارم آبادشهرتدبیر (آشتک)  بر 23 سایت به مساحت 1600هکتار (300000 واحد)مسکن استان تهران به کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران بر عهده (شرکت مهندسین مشاور آبادشهر تدبیر (آشتک) بوده است.

زمان عقدقرارداد این پروژه سال 1388 می باشد .

 

 

 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو