ساختمانهای نظامی

نمونه هایی از پروژه های نظامی انجام شده توسط شرکت مهندسین مشاور آباد شهر تدبیر ( آشتک ) :

 

سایت سپاه

 

 

سایت سپاه همدان کاری دیگر از گروه طراحی شرکت مهندسین مشاور آباد شهر تدبیر ( آشتک ) میباشد که به کارفرمایی دفتر فنی مهندسی سپاه همدان به اجرا در آمده است .

 


 

ندامتگاه مرکزی آبادان

 

 

ندامتگاه مرکزی آبادان یکی دیگر از پروژه های نظامی شرکت مهندسین مشاور آباد شهر تدبیر ( آشتک ) میباشد که به خواست سازمان زندانهای کشور توسط این شرکت انجام گرفته است.

 

 

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو