ساختمانهای مسکونی

تعدادی از پروژه های مسکونی شرکت مهندسین مشاور آبادشهر تدبیر ( آشتک ) :

 

شهرک و مجتمع های بندر اتزلی

 

 
طراحی فاز یک و دو مجتمع مسکونی بندر انزلی به کارفرمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجی سازان امین) از نمونه پروژه های (شرکت مهندسین مشاور آبادشهر تدبیر (آشتک) بوده است.
زمان عقد قرارداد این پروژه 25 / 11 / 1386 وشماره این قرارداد 46 / 37 / 102 / 38 / 1413  میباشد .
زمان خاتمه این قرارداد 22 / 12 / 1390 میباشد.
 

 


 

مسکن مهر استان تهران

 

 

مدیریت وعاملیت چهارم آبادشهرتدبیر (آشتک)  بر 23 سایت به مساحت 1600هکتار (300000 واحد)مسکن استان تهران به کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران بر عهده (شرکت مهندسین مشاور آبادشهر تدبیر (آشتک) بوده است.

زمان عقدقرارداد این پروژه سال 1388 می باشد .

 

 

 


 

112 واحدی مسکونی

 

 

این پروژه 112 واحدی نمونه ای از پروژه های مسکونی - تجاری شرکت مهندسین مشاور آبادشهرتدبیر (آشتک ) میباشد که به کارفرمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است .

 


 

60 واحدی اهواز

 

 

این پروژه 60 واحدی ، از دیگر نمونه های مسکونی اجرا شده توسط شرکت مهندسین مشاور آبادشهرتدبیر (آشتک ) میباشد که به کارفرمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفته است .

 


 

700 واحدی مسکونی

 

 

این پروژه نمونه ای دیگر از پروژه های مسکونی شرکت مهندسین مشاور آبادشهرتدبیر (آشتک ) میباشد که در قالب مجموعه 700 واحدی استیجاری به کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام انجام گرفته است .

 


 

مجموعه مسکونی دهلران

 

 

این پروژه ، مجموعه مسکونی دهلران به کارفرمایی دفتر فنی استانداری ایلام توسط شرکت مهندسین مشاور آبادشهرتدبیر (آشتک ) کار شده است.

 


 

مجتمع مسکونی محلاتی

 

 

کارفرمای این پروژه سازمان گردشگری میباشد.

توجه                       توجه

با توجه به گرید حقوقی سراسری و داشتن سهمیه نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت معماری ،سازه ،مکانیک و.... در سراسر کشور ،نیاز به نماینده استانی فعال و آشنا با کارهای نظام مهتدسی و شهرداری ،با منافع مشترک و ترجیحا مهندس معمار یا مهندس سازه .

تماس فوری و ضروری یا ارسال مشخصات در تلگرام جهت کارسازی        ( 09023771003) 

@ تمام حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.

جستجو